Strandskydd

Värmdö kommun har omkring 350 mil stränder som omfattas av en allmän miljölag som kallas strandskydd.

Viktig information till dig som har ett pågående ärende eller till dig som ska skicka in en ansökan

Strandskyddet finns till för att bevara allemansrätten och skydda växt-
och djurlivet vid vattnet. Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, både på land- och vattensidan. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter från stranden.

Bo och bygga inom strandskyddsområde

Du som har en fastighet inom strandskyddat område får inte utvidga din privata zon på allmänhetens bekostnad. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att uppföra nya anläggningar och byggnader, ändra befintliga anläggningar och byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och att gräva eller förbereda byggnationer. Exempel på förbjudna åtgärder är anläggande av båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och vägar.

Det är i vissa fall möjligt att få dispens från strandskyddet.

Hemfridszon

Det finns bestämmelser om hur nära allmänheten får närma sig en privat tomt. Varje tomt- och fastighetsägare har rätt till en tomtplats och en hemfridszon. Inom hemfridszonen i strandskyddat område krävs strandskyddsdispens om du vill bygga eller anlägga något.

Hemfridszonen är det område kring ett bostadshus där allemansrätten upphör att gälla, alltså en privat zon. Hemfridszonen varierar beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande. Ett hus som ligger öppet har större hemfridszon än ett hus som ligger inbäddat i skog.

Hemfridszon och tomtplats kan vara mer eller mindre överlappande, ofta är de samma yta men inte alltid. När ett beslut om dispens från strandskyddet lämnas av kommunen beslutas det samtidigt om tomtplatsavgränsning. Kom ihåg att det även inom hemfridszon och tomtplats krävs strandskyddsdispens när man vill bygga eller anlägga något i ett strandskyddat område.


Köpa strandnära fastighet

Om du tänkt köpa en fastighet som ligger nära vattnet finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.