Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • GATA / PARK

  Avstängning Wilhelm Kåges gata dagtid 30/5-26/6

  Mall för nyhetsbild
  Avstängningen kommer att vara vardagar kl. 06:30 - 17:30.

  Läs mer här och se kartbild

 • AVFALL

  Ändrade hämtdagar för sophämtning

  För att spara på miljön och förenkla för boende och personal jobbar vi kontinuerligt med ruttoptimering för sophämtningen. Det innebär ibland ändringar av hämtdagar och så är nu fallet. Berörda fastigheter ser du i listan nedan och ett brev skickas också till fastighetsägaren, antigen per post eller via Kivra.

  Berörda fastigheter

 • GATA / PARK

  Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas

  Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas permanent då det i stället kommer att upprättas ett särskilt boende på platsen.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Under hösten färdigställdes trottoaren längs med Hermelinvägen. En del arbeten kvarstår och kommer återupptas efter vintern.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Begränsad framkomlighet på Wilhelm Kåges gata 15/11 2021 - 30/6 2022

  Mall för nyhetsbild
  Byggnationer som påverkar framkomligheten för gående och fordon på Wilhelm Kåges gata kommer att pågå under perioden 2021-11-15 - 2022-06-30. Se rödmarkering på karta.

  Mer information

 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar