Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Utbyggnad gång- och cykelväg (GC-väg) Mörtviksvägen

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Mörtviksvägen mellan Älgkroksvägen och Abborrvägen beräknas starta under augusti 2020 och vara klart våren 2021. Detta projekt kommer även samordnas med VA-avdelningen där rör markförläggs för kommande VA-utbyggnad.

GC-vägen är en del av Värmdö kommuns gång- och cykelplan se länk nedan:

Gång- och cykelplan

Vid frågor

Kontakta projektledare Erik Ekelund, telefon: 08-570 470 020, e-post: erik.ekelund@varmdo.se


Gata/park använder regn- och sjövatten vid bevattning

Då Värmdö har begränsat med dricksvatten för tillfället vill tekniska driftavdelningen förtydliga att det vatten dom använder vid t.ex. bevattning av blomsterurnor, klottersanering, sopning och liknande är regn och sjövatten.


VA-arbeten

Planerade

Inga

Tidigare

10 september

Ledningsrenovering - Himmelriket, Ingarö

Kl. 08:30 - 11:30

Boende kan bli utan vatten under tiden renovering pågår.
Efter arbetet kan missfärgat vatten förekomma.


Bräddningar

Tidigare

1 september

Pumpstation OP

(Sandhamn)

Kl. 11-13

Orsak: Pumpstation strömlös på grund av arbete extern entreprenör.


4 mars

Pumpstation Haghulta

(Haghultavägen)

Kl. 06–00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationen Ingarö strand

(Eklövsvägen)

Kl. 12–00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstation Mörtnäs

(Mörtnäsvägen)

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationshus Ängsvik

(Maria Höglunds väg)

Orsak: ovidkommande vatten


1 mars

Pumpstation Lövhamra

(Mäster Palms väg)

Cirka kl. 9–23

Orsak: Ovidkommande vatten


9 februari
Pumpstation Ålstäket
(Skärgårdsvägen 203)
Cirka 21–23
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Mölnviksviken (Poseidons väg 3)
Cirka 21–22
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage

För information om tidigare bräddningar

Kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00.