Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • VATTEN / AVLOPP

  Ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar på Renvägen i Gustavsberg

  Under vecka 16 kommer undersökningar att göras på Renvägen. Kommunen testar ledningarna genom att använda sig av rök. Det innebär att rök kan komma ur skorstenar och brunnar. Det är inget farligt, röken är giftfri. Undersökningen görs av företaget Svapipe.

 • GATA / PARK

  Utbyte av tubrutschkanan i Äventyrsleken

  Under vecka 17 kommer arbetet påbörjas med utbyte av den befintliga tubrutschkanan som just nu är avstängd. Arbetet kommer medföra att delar av lekparken kommer stängas av under pågående arbete. Arbetet beräknas ta cirka 2–4 veckor.
  Kontaktperson vid eventuella frågor:
  Erik Ekelund, 08-570 470 02, erik.ekelund@varmdo.se

 • VATTEN / AVLOPP

  Trafikomläggning

  En karta över Gamla Skärgårdsvägen, Gustavsberg
  På grund av ett planerat underhållsarbete på vattenledning leder vi tillfälligt om trafiken vid infarten till Östra Ekedalsvägen. Se bifogad karta för alternativ väg.Vägen stängs av från och med tisdag den 6/4. Frågor besvaras av VA-enheten på telefon 08-570 470 00.

  Se stor karta

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten kan förekomma vid Skeppsdalström

  På grund av ett tidigare arbete på ledningsnät så kan brunt vatten förekomma i området kring Skeppsdalström. Missfärgningen är kalk- och rostavlagringar som lossnat i ledningsnätet. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farligt. Undvik att tvätta vit tvätt i tvättmaskinen. Arbetena beräknas pågå under våren.
 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar

 • GATA / PARK

  Utbyggnad gång- och cykelväg Mörtviksvägen

  Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Mörtviksvägen mellan Älgkroksvägen och Abborrvägen beräknas starta under augusti 2020 och vara klart våren 2021. Detta projekt kommer även samordnas med VA-avdelningen där rör markförläggs för kommande utbyggnad av vatten och avlopp.