Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

Gata/park

Lekställning i Vargparken avstängd

2021-01-25
På grund av vandalisering är den stora lekställningen i Vargparken på Ingarö avstängd. Reparation beräknas pågå under två till tre veckor.

Utbyggnad gång- och cykelväg Mörtviksvägen

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Mörtviksvägen mellan Älgkroksvägen och Abborrvägen beräknas starta under augusti 2020 och vara klart våren 2021. Detta projekt kommer även samordnas med VA-avdelningen där rör markförläggs för kommande utbyggnad av vatten och avlopp.


Vatten och avlopp (VA)

Planerade

Inga planerade arbeten på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bräddningar

22/1

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 12:00–04:00
Orsak: Tekniskt haveri i en pump.

12/1

Pumpstation Haghulta
Haghultavägen
kl. 06.00–10.30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemmesta
Skärgårdsvägen 295
En bräddtimme.
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemträsk
Värmdöviks dalgång
kl. 00.00-18:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Ingarö strand
Eklövsvägen
kl. 02:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 28
Lostigen 28
kl. 00:00–20:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 51
Lostigen 51
kl. 10:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Mörtnäs
Mörtnäsvägen
kl. 20:00–19:00 (11/1–12/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Västerleden
Västerleden
kl. 07:00–08:30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning, tekniskt haveri en pump.

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 20:30–02:30 (11/1-13/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

5/1

Pumpstation Tjustvik
kl. 18:30–00:00
Orsak: Tekniskt haveri magnetventil.

För information om tidigare bräddningar

Kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00.

Har du några frågor?

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.