Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • AVFALL

  All avfallshämtning inställd 8 mars

  Om vädret har lugnat ner sig till i morgon, torsdag den 9 mars, och plogbilarna hunnit ploga och halkbekämpa så börjar hämtning ske hos de som skulle fått hämtat idag, onsdag. Det innebär att morgondagens ordinarie körningar förskjuts. Ställ ut kärlen efter snöröjningen och skotta runt så att sopbilen kommer åt kärlen.
 • AVFALL

  Slamtömning inställd 8 mars

  På grund av rådande väder kommer ingen slamtömning att ske.
 • AVFALL

  Hemmesta och Ekobacken ÅVC stängd 8 mars

  På grund av rådande väder kommer återvinningscentralerna Hemmsta och Ekobacken att vara stängda 8 mars 2023.
 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning 2023-02-23

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet på vattenledningsnätet kan innebära lågt vattentryck för boende i Skeppsdalström m.fl., se bild.

  För mer information klicka här

 • VATTEN / AVLOPP

  Ledningshaveri på Skärgårdsvägen - nattarbete mellan 22/1-23/1 samt 23/1-24/1

  Mall för nyhetsbild
  Under utredning har ett haveri på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet upptäckts. Åtgärder kommer att utföras natten mellan
  2023-01-22 – 2023-01-23 (söndag till måndag), klockan 18:30 till 05:00 samt natten mellan 2023-01-23 – 2023-01-24 (måndag till tisdag), klockan 20:00 till 05:00.
  Se rödmarkering på kartan.

  Mer info och större kartbild

 • VATTEN / AVLOPP

  Bräddning av Hemmesta pumpstation vid två tillfällen i januari

  Under perioden 9/1-12/1 samt 15-16/1 behövde pumpstationen i Hemmesta brädda i samband med kraftigt regnande. 
 • GATA / PARK

  Byte belysningskabel Gustavsberg under v3-v4

  Med start idag 2023-01-16 och cirka tio dagar framåt kommer belysningskabel att bytas ut längs vissa delar på Blekängsvägen i Gustavsberg. Trottoaren mot centrumbyggnaderna kommer att tas i anspråk.

  För mer information

 • GATA / PARK

  Avstängning av Aspviksvägen fr.o.m. 7/12

  Mall för nyhetsbild
  Onsdag den 7/12 påbörjas ett vägarbete på Aspviksvägen, se rödmarkerad sträcka på bilden.

  För mer information och kartbild

 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar

 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet längs med Hermelinvägen är klart. Beläggningsarbeten på Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer att färdigställas under 2023.

  För mer information och kartbild