Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten på Ingarö

  På grund av ett underhållsarbete på Ingarö vattenverk den 15/11 så kan brunt vatten förekomma på ledningsnätet. Missfärgningen är kalk- och rostavlagringar som lossnat i ledningsnätet. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farligt. Undvik att tvätta vit tvätt i tvättmaskinen.

 • GATA / PARK

  Gångbana avstängd på Britt-Louise Sundells gata 15/11 2021 - 11/10 2022

  Mall för nyhetsbild
  Gångbanan på Britt- Louise Sundells västra sida kommer att vara avstängd under perioden 2021-11-15 - 2022-11-10 på grund av fjärrvärmearbeten. Se rödmarkering på kartan.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Begränsad framkomlighet på Wilhelm Kåges gata 15/11 2021 - 30/6 2022

  Mall för nyhetsbild
  Byggnationer som påverkar framkomligheten för gående och fordon på Wilhelm Kåges gata kommer att pågå under perioden 2021-11-15 - 2022-06-30. Se rödmarkering på karta.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Breddning av GC-väg i Ösby grind

  Mall för nyhetsbild
  Under perioden från och med 2 november och cirka 10 dagar framåt kommer breddning av gång- och cykelväg i Ösby grind att pågå.

  Se blå markering på kartbild.

 • GATA / PARK

  Utbyggnad pågår av gång- och cykelväg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Under vecka 36 påbörjades vägarbeten i Björnkärret. Arbetet avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs med Hermelinvägen samt beläggningsarbeten* i området. Arbetet beräknas vara färdigställt under november 2021.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Ny gång- och cykelväg Björnskogsvägen

  Mall för nyhetsbild
  Under vecka 35 påbörjas förberedande arbeten för ny gång- och cykelväg på första etappen längs med Björnskogsvägen. Arbetet avser förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister i området.

  För mer information och kartbild

 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar