Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Gata/park använder regn- och sjövatten vid bevattning

Då Värmdö har begränsat med dricksvatten för tillfället vill tekniska driftavdelningen förtydliga att det vatten dom använder vid t.ex. bevattning av blomsterurnor, klottersanering, sopning och liknande är regn och sjövatten.

Renovering av avloppsledningar i Björnkärret

Arbetet beräknas pågå under v. 23. Renoveringsmetoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda avloppet som vanligt under arbetets gång.
En lukt av polyesterplast kan uppstå och därför rekommenderar vi er att hålla fönster stängda. För att arbetet ska bli klart så fort som möjligt kommer arbetet att pågå under stora delar av dygnet.

Läs mer om renoveringen här

Begränsad framkomlighet vid förskolan Östra Ekedal

Värmdö kommun genomför VA-arbeten under veckorna 16-19 och det kommer att vara begränsad framkomlighet i området. Vägen utanför förskolan spärras tillfälligt av, använd alternativ väg för transport till och från området vid Ekedalsspåret, se kartbild.

Kartbild Östra Ekedal

Klicka på bilden för att förstora den.


Begränsad framkomlighet ­Båtvägen från 14/4,
cirka 10 veckor

Båtvägen är den angränsande gatan väster om Gustavsbergs Vårdcentral.

Kommunen kommer att tillgänglighetsanpassa ytan - se gulmarkering på bilden - med ny gång- och cykelbana och belysning. Arbetet beräknas hålla på i cirka 10 veckor från och med tisdag 14 april.

Det kommer därför att vara lite begränsad framkomlighet på Båtvägen.

Grävarbeten Björnkärret/Lugnet under våren

Kommunen byter belysningskabel och stolpar på Hermelinvägen, Harstigen,
Järvvägen och Rådjursvägen i Björnkärret/Lugnet i Gustavsberg. Arbetet genomförs under våren och beräknas klart till juni. Vägarna kommer hela tiden vara körbara, men framkomligheten kan
tidvis vara något begränsad. Vid frågor kontakta tekniska driftavdelningen via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Se område på karta (pdf)


Ny gång- och cykelväg utmed Leveransvägen

Ny gång- och cykelväg är nu färdigställd utmed Leveransvägen fram till bussdepån. Nu pågår arbeten som påverkar gång- och cykelvägen när kommunen bygger om för den nya återvinningscentralen.

Översikt arbete GC-väg Leveransvägen (pdf)

Bräddningar

Tidigare

4 mars

Pumpstation Haghulta

(Haghultavägen)

06-00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationen Ingarö strand

(Eklövsvägen)

12-00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstation Mörtnäs

(Mörtnäsvägen)

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationshus Ängsvik

(Maria Höglunds väg)

Orsak: ovidkommande vatten


1 mars

Pumpstation Lövhamra

(Mäster Palms väg)

Ca kl 9-23

Orsak: Ovidkommande vatten


9 februari
Pumpstation Ålstäket
(Skärgårdsvägen 203)
Ca 21-23
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Mölnviksviken (Poseidons väg 3)
Ca 21-22
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage

18 december
Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

14 december, 14:30 - 05:00
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 17:00 - 01:00
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 14:00 - 02:00
Pumpstation Mörtnäsvägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 15:00 - 00:00
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder nederbörd