Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på VA-ledningar utanför Grisslingebacken 3/6 - 24/6

  Mall för nyhetsbild
  På grund av arbete på VA-ledningarna i vägen utanför Grisslingebacken 2b, 5, 7a, 4 och 9 kommer vägen att vara avstängd under perioden 2024-06-03 till 2024-06-24 klockan 07:30 - 15:00.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten i Hemmesta och på Ingarö

  Missfärgat vatten på grund av hög belastning på vattensystemet.Använd vatten så sparsamt som du kan och undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.Då detta beror på hög belastning finns ingen prognos i nuläget för när missfärgningen försvinner. Uppdaterat 2024-05-19 kl. 21:05
 • GATA / PARK

  Kabelbyte utmed Skeviksvägen påbörjas vecka 19

  Måndagen den 6 maj kommer företaget Sentab att påbörja kabelbyte utmed Skeviksvägen mellan Bleksängsvägen och Björnskogsvägen i Gustavsberg.
 • VATTEN / AVLOPP

  Trasig brandpost vid Ålstäket

  Brandposten är låst och avstängd vid Ålstäket (Grisslinge) på grund av
  vattenläcka på ledningen. Åtgärder planeras att utföras
  2024-04-22 - 2024-04-23.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  VA-arbete på Pastor Ödmans väg måndag 19/2 kl. 08:30-14:00

  Mall för nyhetsbild
  På grund av arbete på VA-ledningarna i ditt område kommer vägen att vara avstängd i korsningen vid fastigheterna Pastor Ödmans väg 40, 44, 85 och 81B, se pil på bild.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Vattenavstängning del av Lugnet Gustavsberg 2024-02-05

  Mall för nyhetsbild
  På grund av arbete på vattenledningen i ditt område kommer vi att stänga av vattnet måndag den 5 februari kl. 10:30–15:00

  Läs mer här

 • GATA / PARK

  Belysning Stavsnäsvägen

  Kommunens tekniska driftavdelning får en del frågor om orsaken till varför belysningen är släckt vid hållplatserna utmed Stavsnäsvägen. Se svar från väghållaren Trafikverket nedan.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning utanför Åkarpelles väg 6-9 i Haghulta

  Mall för nyhetsbild
  Med start under vecka sex och tre veckor framåt kommer VA-driften göra ett arbete på VA-ledningarna utanför Åkarpelles väg 6 till 9, se blå pil i kartan.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning i Lugnet, Gustavsberg (5/2 - 23/2)

  Mall för nyhetsbild
  Med start under vecka sex och tre veckor framåt kommer VA-driften göra ett arbete på vattenledningen i gräsytan vid infarten från Björnskogsvägen till Renvägen i Lugnet, se röd pil.

  Läs mer här