Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • VATTEN / AVLOPP

  VA-arbete på Pastor Ödmans väg måndag 19/2 kl. 08:30-14:00

  Mall för nyhetsbild
  På grund av arbete på VA-ledningarna i ditt område kommer vägen att vara avstängd i korsningen vid fastigheterna Pastor Ödmans väg 40, 44, 85 och 81B, se pil på bild.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Vattenavstängning del av Lugnet Gustavsberg 2024-02-05

  Mall för nyhetsbild
  På grund av arbete på vattenledningen i ditt område kommer vi att stänga av vattnet måndag den 5 februari kl. 10:30–15:00

  Läs mer här

 • GATA / PARK

  Belysning Stavsnäsvägen

  Kommunens tekniska driftavdelning får en del frågor om orsaken till varför belysningen är släckt vid hållplatserna utmed Stavsnäsvägen. Se svar från väghållaren Trafikverket nedan.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning utanför Åkarpelles väg 6-9 i Haghulta

  Mall för nyhetsbild
  Med start under vecka sex och tre veckor framåt kommer VA-driften göra ett arbete på VA-ledningarna utanför Åkarpelles väg 6 till 9, se blå pil i kartan.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning i Lugnet, Gustavsberg (5/2 - 23/2)

  Mall för nyhetsbild
  Med start under vecka sex och tre veckor framåt kommer VA-driften göra ett arbete på vattenledningen i gräsytan vid infarten från Björnskogsvägen till Renvägen i Lugnet, se röd pil.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Vattenläcka vid Renvägen/Björnskogsvägen

   Uppdatering: Vattenläckan åtgärdad under kvällen den 25 januari.

  Det är en vattenläcka vid Renvägen/Björnskogsvägen.
  Personal är påväg ut till platsen för att stänga av ledningen och reparera läckan.Brunt vatten kan förekomma i samband med läckan. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten på Djurö

  Efter ett kortare avbrott, till följd av ett strömavbrott, kan brunt vatten förekomma i ledningarna på Djurö en tid. Missfärgningen är kalk- och rostavlagringar som lossnat i ledningsnätet. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig. Undvik att tvätta vit tvätt i tvättmaskinen.

 • VATTEN / AVLOPP

  Rengöring Ingarö vattenverk

  Just nu arbetar kommunens VA-drift med att rengöra Ingarö vattenverk. Detta kan innebära att vattenflödena ändrar riktning vilket kan leda till färgat vatten. Flödesriktningarna planeras att återställas under onsdag den 1/11.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  VA-arbete vid infarten till Ösbyskolan

  Mall för nyhetsbild
  Från och med måndag den 28 augusti till onsdag den 30 september kommer VA-driften att genomföra ett vatten- och avloppsarbete vid Ösbyskolan.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Bräddning Haghulta pumpstation 2023-08-07

  Orsak till bräddningen var ett strömbortfall på grund av åskoväder.