Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • GATA / PARK

  Avstängning av gång- och cykelbana


  Del av gång och cykelbana längs Gustavsbergs allé avstängd.
 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet längs med Hermelinvägen är klart. Beläggningsarbeten på Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer att färdigställas under 2023.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Belysningsarbeten i Gustavsberg Lugnet, juli och augusti

  Värmdö kommun kommer att utföra belysningsarbeten på Thun- Ollevägen och Bäckstigen under juli och augusti med början vecka 27.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Information om datum för tömning av vatten på Vattenfalls anläggning i Ekobacken

  I samband med tillsynsbesök på Vattenfalls anläggning i Ekobacken kommer Vattenfall att släppa ut vatten (rent) ur en panna inför invändig besiktning.

  Tömning av vatten kommer att ske under följande period:

  Vecka 26: Tisdag den 28/6 till torsdag den 30/6.
  Volym: cirka 55 m3

 • GATA / PARK

  Avstängning Wilhelm Kåges gata dagtid 30/5-26/6

  Mall för nyhetsbild
  Avstängningen kommer att vara vardagar kl. 06:30 - 17:30.

  Läs mer här och se kartbild

 • AVFALL

  Ändrade hämtdagar för sophämtning

  För att spara på miljön och förenkla för boende och personal jobbar vi kontinuerligt med ruttoptimering för sophämtningen. Det innebär ibland ändringar av hämtdagar och så är nu fallet. Berörda fastigheter ser du i listan nedan och ett brev skickas också till fastighetsägaren, antigen per post eller via Kivra.

  Berörda fastigheter

 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel. Senaste bräddningen skedde 2021-09-14. Observera att inga bräddningar har hittills skett i år.

  Mer information om bräddningar