Driftinformation för avfall

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Vatten och avlopp.

  • AVFALL

    Avfallshämtarna behöver din hjälp!

    När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

    Läs mer här