Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

 • GATA / PARK

  Belysning Stavsnäsvägen

  Kommunens tekniska driftavdelning får en del frågor om orsaken till varför belysningen är släckt vid hållplatserna utmed Stavsnäsvägen. Se svar från väghållaren Trafikverket nedan.

  Läs mer här

 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet längs med Hermelinvägen är klart. Beläggningsarbeten på Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer att färdigställas under 2024.

  För mer information och kartbild