Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

 • GATA / PARK

  Byte belysningskabel Gustavsberg under v3-v4

  Med start idag 2023-01-16 och cirka tio dagar framåt kommer belysningskabel att bytas ut längs vissa delar på Blekängsvägen i Gustavsberg. Trottoaren mot centrumbyggnaderna kommer att tas i anspråk.

  För mer information

 • GATA / PARK

  Avstängning av Aspviksvägen fr.o.m. 7/12

  Mall för nyhetsbild
  Onsdag den 7/12 påbörjas ett vägarbete på Aspviksvägen, se rödmarkerad sträcka på bilden.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet längs med Hermelinvägen är klart. Beläggningsarbeten på Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer att färdigställas under 2023.

  För mer information och kartbild