Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

  • GATA / PARK

    Utbyggnad gång- och cykelväg Mörtviksvägen

    Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Mörtviksvägen mellan Älgkroksvägen och Abborrvägen beräknas starta under augusti 2020 och vara klart våren 2021. Detta projekt kommer även samordnas med VA-avdelningen där rör markförläggs för kommande utbyggnad av vatten och avlopp.
  • GATA / PARK

    Lekställning i Vargparken avstängd

    På grund av vandalisering är den stora lekställningen i Vargparken på Ingarö avstängd. Reparation beräknas pågå under två till tre veckor.