Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

 • GATA / PARK

  Kabelbyte utmed Skeviksvägen påbörjas vecka 19

  Måndagen den 6 maj kommer företaget Sentab att påbörja kabelbyte utmed Skeviksvägen mellan Bleksängsvägen och Björnskogsvägen i Gustavsberg.
 • GATA / PARK

  Belysning Stavsnäsvägen

  Kommunens tekniska driftavdelning får en del frågor om orsaken till varför belysningen är släckt vid hållplatserna utmed Stavsnäsvägen. Se svar från väghållaren Trafikverket nedan.

  Läs mer här