Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

 • GATA / PARK

  Problem med belysning på GC-väg längs Stavsnäsvägen

  Vi har problem med ett belysningsskåp längs Stavsnäsvägen.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Utbyggnad pågår av gång- och cykelväg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Under vecka 36 påbörjades vägarbeten i Björnkärret. Arbetet avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs med Hermelinvägen samt beläggningsarbeten* i området. Arbetet beräknas vara färdigställt under november 2021.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Ny gång- och cykelväg Björnskogsvägen

  Mall för nyhetsbild
  Under vecka 35 påbörjas förberedande arbeten för ny gång- och cykelväg på första etappen längs med Björnskogsvägen. Arbetet avser förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister i området.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Förbättringsarbeten på gång- och cykelvägar i Hemmesta centrum

  Mall för nyhetsbild
  Arbeten med att förbättra framkomligheten för cykeltrafikanter kommer att påbörjas vecka 34 och beräknas vara klart vecka 37.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Förbättringsarbeten av GC-vägar i Gustavsberg centrum under september

  Mall för nyhetsbild
  Just nu pågår arbeten med att förbättra framkomligheten för cykeltrafikanter i Gustavsbergs centrum.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Stig Lindbergs gata är avstängd t.o.m. 3/10

  Mall för nyhetsbild
  Stig Lindbergs gata i Gustavsberg kommer att vara avstängd till och med vecka 39.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Basketkorgen i parken Porslinskvarten flyttas till Farstaborg

  Mall för nyhetsbild
  Under vecka 33 flyttas basketkorgen från parken i Porslinskvarteren till Farstaborg. Se kartbilden för ny placering.

  Mer information finns här