Driftinformation för gata och park

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Gata och park.

 • GATA / PARK

  Avstängning Wilhelm Kåges gata dagtid 30/5-26/6

  Mall för nyhetsbild
  Avstängningen kommer att vara vardagar kl. 06:30 - 17:30.

  Läs mer här och se kartbild

 • GATA / PARK

  Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas

  Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas permanent då det i stället kommer att upprättas ett särskilt boende på platsen.

  Mer information

 • GATA / PARK

  Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

  Mall för nyhetsbild
  Under hösten färdigställdes trottoaren längs med Hermelinvägen. En del arbeten kvarstår och kommer återupptas efter vintern.

  För mer information och kartbild

 • GATA / PARK

  Begränsad framkomlighet på Wilhelm Kåges gata 15/11 2021 - 30/6 2022

  Mall för nyhetsbild
  Byggnationer som påverkar framkomligheten för gående och fordon på Wilhelm Kåges gata kommer att pågå under perioden 2021-11-15 - 2022-06-30. Se rödmarkering på karta.

  Mer information