Arbete på vattenledning 2023-02-23

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Arbetet på vattenledningsnätet kan innebära lågt vattentryck för boende i Skeppsdalström m.fl., se bild.

Under och efter det pågående arbetet kan färgat vatten förekomma. Färgat vatten kan bero på att avlagringar lossnat från ledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändrats, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av.

I de flesta fall är det ofarligt att dricka missfärgat vatten. För små barn och känsliga personer följ Livsmedelsverkets rekommendationer. Länk till annan webbplats.