Avstängning av Aspviksvägen fr.o.m. 7/12

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Onsdag den 7/12 påbörjas ett vägarbete på Aspviksvägen, se rödmarkerad sträcka på bilden.

Avstängningen kommer att vara ljusreglerad. Vid frågor kontakta tekniska driftavdelningen via servicecenter på 08-570 470 00.