Begränsad framkomlighet på Wilhelm Kåges gata 15/11 2021 - 30/6 2022

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Byggnationer som påverkar framkomligheten för gående och fordon på Wilhelm Kåges gata kommer att pågå under perioden 2021-11-15 - 2022-06-30. Se rödmarkering på karta.

Under denna tid kommer gångbanan på norra sidan att vara avstängd. Avstängning av gatan kommer att ske en gång per vecka under cirka fyra timmar, se aktuell informationstavla. Har du några frågor kontakta Niclas Sehlin, Järehovs bygg, 073-530 82 20.