Byte belysningskabel Gustavsberg under v3-v4

Publicerad

Med start idag 2023-01-16 och cirka tio dagar framåt kommer belysningskabel att bytas ut längs vissa delar på Blekängsvägen i Gustavsberg. Trottoaren mot centrumbyggnaderna kommer att tas i anspråk.

Arbetet kommer att utföras på kvällar och nätter, från kl. 20:00 till kl. 05:00. Gatu- och parkenheten räknar med att det behöver vara avstängt cirka tio dagar.

Vid frågor kontakta Christian Hedlund via servicecenter 08-570 470 00.