Förbättringsarbeten av GC-vägar i Gustavsberg centrum under september

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Just nu pågår arbeten med att förbättra framkomligheten för cykeltrafikanter i Gustavsbergs centrum.

Arbetet sker nattetid för att minska påverkan på trafiken. Arbetet beräknas var färdigställt under september 2021.

Vid frågor ta kontakt med projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se