Förbättringsarbeten på gång- och cykelvägar i Hemmesta centrum

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Arbeten med att förbättra framkomligheten för cykeltrafikanter kommer att påbörjas vecka 34 och beräknas vara klart vecka 37.

Arbetet omfattar anläggande av genomgående gång- och cykelväg samt anpassning av övergångsställen. Det kommer även monteras ett nytt cykelväderskydd på platsen.

Vid frågor kontakta projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se