Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas

Publicerad 19 augusti 2021

Infartsparkeringen vid Pilhamn kommer att stängas permanent då det i stället kommer att upprättas ett särskilt boende på platsen.

Kommunen ansvarar utbyggnad av de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten/avlopp och park, medan Seniorgården ansvarar för uppförandet av det särskilda boendet.

Detta enligt den gällande detaljplanen som fick laga kraft 2017. Ny infartsparkering har anordnats vid Näsuddsvägen.