Ledningshaveri på Skärgårdsvägen - nattarbete mellan 22/1-23/1 samt 23/1-24/1

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under utredning har ett haveri på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet upptäckts. Åtgärder kommer att utföras natten mellan
2023-01-22 – 2023-01-23 (söndag till måndag), klockan 18:30 till 05:00 samt natten mellan 2023-01-23 – 2023-01-24 (måndag till tisdag), klockan 20:00 till 05:00.
Se rödmarkering på kartan.

Under det pågående arbetet kommer ett körfält att vara avspärrat.