Ny gång- och cykelväg Björnskogsvägen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under vecka 35 påbörjas förberedande arbeten för ny gång- och cykelväg på första etappen längs med Björnskogsvägen. Arbetet avser förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister i området.

Den nya gång- och cykelvägen kommer vara belyst och beräknas vara färdigställd under 2021. Projektet innefattar även förbättringar av den befintliga trottoaren där bräddning och ny belysning kommer tillkomma.

Vid frågor kontakta projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se