Problem med dagvatten och översvämningar

Publicerad

Efter förra veckans nederbörd/ skyfall kommer här några tips på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Kontakta ditt försäkringsbolag - Är det fara för skada på egendom är det alltid bra att kontakta sitt försäkringsbolag.
  • Ta reda på vem som är väghållare - Det är väghållaren som ansvarar för diken längst med vägen. Genom Kommunkartan kan du se vem som om vägen hos dig är statlig, kommunal eller enskild. Om det är en kommunalväg mejlar du varmdo.kommun@varmdo.se eller ringer 08-570 470 00.

    Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och leta fram filtret "Ägare av väg".