Stig Lindbergs gata är avstängd t.o.m. 3/10

Publicerad 19 augusti 2021

Mall för nyhetsbild

Stig Lindbergs gata i Gustavsberg kommer att vara avstängd till och med vecka 39.

Anledning till avstängningen är att sopkasuner ska installeras på två ställen för en bättre avfallshantering. Omledning av trafiken kommer att ske enligt rödmarkering på kartbilden.

Entreprenör: Abtot Mark och anläggning AB