Trafikomläggning

Publicerad

På grund av ett planerat underhållsarbete på vattenledning leder vi tillfälligt om trafiken vid infarten till Östra Ekedalsvägen. Se bifogad karta för alternativ väg.

Vägen stängs av från och med tisdag den 6/4.

Frågor besvaras av VA-enheten på telefon 08-570 470 00.

En karta över Gamla Skärgårdsvägen, Gustavsberg