Underhållsspolning/filmning Hemmesta

Publicerad

På uppdrag av Värmdö kommuns VA-driftenhet kommer företaget Celestia AB samt Recover att uföra spolning samt filmning av kommunens kommunala VA-ledningar i Hemmesta under vecka 41 till 44.

Vid spolning kan det uppstå luftstötar som kan skjuta upp det vatten som finns i vattenlåsen så att det blir blött i området runt avloppsanslutningen. Det kan efter spolningen även uppstå lukt i fastigheterna då vattnet i vattenlåsen är borta och behöver fyllas på. 

Rekommendationen är att ha WC-locken stängda samt täcka över med trasa eller dylikt på samtliga handfat, köksvaskar och golvbrunnar samt tar bort eventuella mattor som finns i
anslutning till avloppen.

Det är bra om man har kontrollerat sina avluftningar att de fungerar då detta kan minska risken för problem.