Vattenavstängning hela Stavsnäs 2023-05-10 kl. 22-05

Publicerad

Mall för nyhetsbild

VA-driften kommer att stänga av vattnet onsdag 10 maj kl 22:00-05:00 för hela Stavsnäs, se markerade området i kartbilden.

På grund av arbete på vattenledningen i ditt område kommer vi att stänga av vattnet. Efter arbetet kan vattnet vara missfärgat. Spola kallt vatten i några minuter tills vattnet ser klart ut.