Vattenavstängning i Stavsnäs 24 april kl. 08:30-16 :00

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Tekniska driftavdelningens VA-drift kommer att stänga av vattnet måndag 24 april klockan 08:30 – 16:00 för fastigheterna inom det markerade området i kartbilden. Berörda fastigheter är informerade genom brevutskick.

På grund av arbete på vattenledningen i ditt område kommer vi att stänga av vattnet.
Efter arbetet kan vattnet vara missfärgat. Spola kallt vatten i några minuter tills vattnet ser klart ut.