• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Fastigheter och lantmäteri

När det gäller frågor om fastighetsbildning, avstyckning, delning av tomter, överföring av mark mellan tomter, servitut och gemensamma vägar hänvisas Värmdö kommuns invånare till lantmäteriet i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Fastighetsindelning är en del av hela Sveriges infrastruktur och en fråga för lantmäterierna. Uppgifterna från lantmäteriförrättningar, det vill säga geografiska mätningar, registreras i fastighetsregistret och arkiveras i ett offentligt arkiv. Här kan du alltid ta reda på vem som äger en fastighet.

Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Lantmäteriets arkivtjänst

På lantmäteriets arkivtjänst kan du beställa kopior ur äldre förrättningsakter, tomtkartor, besked om befintliga servitut och marksamfälligheter, ägande av vattenområden och fiskerätter. Du kan också få uppgift om arealer på fastigheter och annan fakta ur fastighetsregistret. Dessutom kan du beställa mindre utredningsuppdrag.

Kontakta lantmäteriet i frågor om:

  • fastighetsregister
  • förrättningar och avstyckningar
  • servitut
  • förköp och förvärvstillstånd
  • arkiv och ritningar

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret.

Det är kommunens kart och GIS-avdelning som ansvarar för uppdatering av registret inom kommunen.

Lägenhetsregistret - Presentation (lantmäteriet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av lägenhet till lägenhetsregistret, Flerbostadshus inkl. specialbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av lägenhet till lägenhetsregistret, Småhus inkl. fritidshus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beräkning av bostadsarea

Styckning

I vissa fall krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen för att få göra en styckning av en fastighet.

Förhandsbesked