Kustvatten

Begreppet kustvatten används allmänt om kustnära vatten, alltså vattenområden som ingår i den av människan utnyttjade kustzonen.

Enligt definitionen i Vattendirektivet är kustvatten vatten upp till en sjömil utanför baslinjen (för biologiska kvalitetskriterier) eller gränser för territorialvatten på 12 sjömil (för kemiska kvalitetskriterier).

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö inventerar enskilda avlopp

Problemet med döda bottnar och algblomning finns längs hela den svenska Östersjökusten. Värmdö kommun är samarbetspartner i projektet Levande kust som drivs av Stiftelsen BalticSea2020 och syftar till att bidra till en friskare Östersjö.

Projektet genomför åtgärder på land och i vattnet för att minska övergödningen och dess effekter. Kommunen inventerar enskilda avlopp och har en dialog med fastighetsägare.

Levande kust Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp

Idag står egna avlopp för nästan hälften av de näringsämnen som når vattnet. I projektet Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp vill BalticSea2020 erbjuda fastighetsägarna rådgivning inom vatten, avlopp och ekonomisk subvention, för att snabbt förbättra avloppen och underlätta processen för alla som är bosatta runt Björnöfjärden.Hjälp din vik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minskade utsläpp av närsalter

Minskade utsläpp av närsalter kommer långsiktigt att bidra till förbättrad kvalitet på kustvatten och levande strandflora, och bättre badvatten. Det är ett viktigt led i Värmdös hållbarhetsarbete och för att kunna vara en attraktiv skärgårdskommun.

BalticSea2020 och Värmdö kommun genomför tillsammans med markägare och boende flera olika insatser för att motverka ny övergödning. Det gäller att begränsa utsläpp från egna avlopp, och jord- och skogsbruk.

Exempel på åtgärd: en specialbyggd svävare med 24 rör har sprutat ner aluminiumlösning i bottensedimentet, 50 gram per kvadratmeter. Planen är att aluminiumet ska binda fosfor som finns fritt i vattnet och sedimentet, och hålla fast näringen i en stabil kemisk förening i bottensedimenten. Då kan algerna inte komma åt näringen och massförökas. Viken och bottnarna kan väckas till liv igen.