Grönområden och parker

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen.

Gustavsbergs kyrka ligger belägen på en höjd i Gustavsbergs centrala delar omgiven av lövträd, nära Farstavikens vatten.

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde. Dessutom äger kommunen ett flertal idrottsplatser och spontanidrottsytor. De flesta sköts av kommunen, några i privat regi. Skötsel av kommunens parker innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och allmänt underhåll.

Nya parker planeras

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen. Planerade parker är den nya stadsparken i hjärtat av Gustavsberg och Fabriksparken som blir ryggraden i det gamla fabriksområdet.