• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Grönområden och parker

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen.

Gustavsbergs kyrka ligger belägen på en höjd i Gustavsbergs centrala delar omgiven av lövträd, nära Farstavikens vatten.

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde. Dessutom äger kommunen ett flertal idrottsplatser och spontanidrottsytor. De flesta sköts av kommunen, några i privat regi. Skötsel av kommunens parker innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och allmänt underhåll.

Nya parker planeras

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen. Planerade parker är den nya stadsparken i hjärtat av Gustavsberg och Fabriksparken som blir ryggraden i det gamla fabriksområdet.