Spridning av mikroplaster från fritidsbåtar

Mikroplast definieras som bitar av plast eller gummi som är mindre än fem millimeter i diameter. Dessa bryts aldrig ner helt och kan orsaka stor skada i den marina miljön hos vattenlevande djur och organismer.

Vad ger ifrån sig mikroplaster?

Bottenfärg

Bottenfärg har identifierats som en stor källa för utsläpp av mikroplast i Sverige.
Polymerer som bindemedel finns i vissa båtbottenfärger. Mikroplastpartiklar kan bildas av slitage på ytan av båten eller vid underhåll (tvätt, slipning och skrapning). Detta då det vid underhåll av båtar bildas flagor och partiklar av färg samt skrovmaterial. Beroende på hur arbetet går till är det stor sannolikhet att mikroplastpartiklarna hamnar direkt
i vattnet, i närheten av vattnet eller lagras i marken vid platser för båtunderhåll.

För att minska spridning av mikroplaster vid tvätt av båtar är det viktigt att följa
riktlinjerna. För biocidmålade båtar ska det finnas en anläggning som samlar upp
tvättvattnet och därefter renas. Detta för att minska utsläpp av både biocider och
mikroplaster. För de båtar som kan tvättas i borsttvättar eller på annat sätt så finns
det risk för slitage av färgflagor och andra ytbeläggningar som då riskerar att
hamna i vattnet. Även tvätt av redskapen kan slitas ut.

Båttillbehör

Båtprylar kan ge ifrån sig mikroplaster och spridas i naturen. Det är därför viktigt att
välja rätt tillbehör.

 • Byt ut rep och tampar som börjat vittra. Satsa på material som naturen kan bryta
  ned, till exempel hampa eller bomull. De gamla båtprylarna ska köras till en
  återvinningscentral.
 • Tunna presenningar kan också bidra till spridning av mikroplaster då de lätt går
  sönder. Det finns miljöpresenningar på marknaden som inte innehåller tungmetaller
  eller skadliga ftalater. Engångspresenningar är en bidragande orsak till
  nedskräpning och resursslöseri.
 • Undvik presenningslinor i polypropylen. Solljus gör att linorna blir spröda och ger
  ifrån en stor mängd mikroplaster. Polyesterlinor, som också består av plast, avger
  betydligt mindre mikroplaster. Om du är osäker på vad du har för linor − se om den
  flyter! Gör den det, är den oftast gjord av polypropylen.

Kontakta oss

Kontakta gärna bygg- och miljöavdelningen, telefon via servicecenter
08-570 470 00.