Nämdöskärgården - en blivande nationalpark

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Nu har arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården startat. Nationalparken omfattar Bullerö, Långskär, Långviksskärs och Biskopsös naturreservat. Huvudön Biskopsö ingår däremot inte i nationalparksplanerna. 

Beskrivning av området

Området är totalt 14 000 hektar och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Här finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vatten. Nämdöskärgården är representativ för både mellanskärgård och ytterskärgård. För att vara ytterskärgård i Stockholm är Nämdöskärgården ovanligt lättillgängligt. Med båt är det lätt att hitta naturhamnar inom denna stora arkipelag.

Arbetet påbörjas

Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer kommer att delta i arbetet.

Vill du vara med och påverka arbetet? Projektet vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. Hos Länsstyrelsen finns ett formulär där du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken.

 

Var med och tyck till på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bullerö – en ö väl värt ett besök

Det föreslagna nationalparksområdet runt Nämdö omfattar fyra naturreservat. Bullerö är ett av dessa, som är mycket välbesökt, eftersom ön är lätt att nå med passagerartrafik och det finns möjlighet till övernattning i två mindre stugor. På ön finns även en tältplats och flera naturhamnar.

Bullerön har varit bebodd sedan slutet av 1600-talet, och runt 1830 livnärde sig som mest tolv personer på ön. Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908, och året därpå byggde han en jaktstuga där det idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna. 1967 köpte staten området och ett naturreservat bildades. Det förvaltas idag av Skärgårdsstiftelsen. På ön finns flera natur- och kulturstigar och tillgänglighetsanpassad väg och toalett.

Om Bullerö på länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.