Nämdöskärgården

Naturvårdsverket föreslår i en plan att Nämdöskärgården i Värmdö ska bli nationalpark. Den föreslagna nationalparken omfattar Bullerö, Långskär, Långviksskärs och Biskopsös naturreservat. Huvudön Biskopsö ingår däremot inte i nationalparksplanerna. 

Nämdöskärgården har stora områden som är oexploaterade. Den är representativ för både mellanskärgård och ytterskärgård. För att vara ytterskärgård i Stockholm är Nämdöskärgården ovanligt lättillgängligt. Med båt är det lätt att hitta naturhamnar inom denna stora arkipelag.

Värmdö kommun stödjer förslaget

På Värmdö kommun anser man att Nämdöskärgårdens nationalpark bör bildas omgående. Markägarnas rätt till jordbruk, fiske och jakt bör tas till vara. Naturvårdsverket bör vid inrättande av reservatet inventera undervattenmiljön, inrätta nya fågelskyddsområden och kanalisera båtliv till grundområden som tål detta.

Bullerö – en ö väl värt ett besök

Det föreslagna nationalparksområdet runt Nämdö omfattar fyra naturreservat. Bullerö är ett av dessa, som är mycket välbesökt, eftersom ön är lätt att nå med passagerartrafik och det finns möjlighet till övernattning i två mindre stugor. På ön finns även en tältplats och flera naturhamnar.

Bullerön har varit bebodd sedan slutet av 1600-talet, och runt 1830 livnärde sig som mest tolv personer på ön. Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908, och året därpå byggde han en jaktstuga där det idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna. 1967 köpte staten området och ett naturreservat bildades. Det förvaltas idag av Skärgårdsstiftelsen. På ön finns flera natur- och kulturstigar och tillgänglighetsanpassad väg och toalett.

Om Bullerö på länsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster