Nämdöskärgården - en blivande nationalpark

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår nu ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark. Nationalparken omfattar Bullerö, Långskär, Långviksskärs och Biskopsös naturreservat. Huvudön Biskopsö ingår däremot inte i nationalparksplanerna. 

Beskrivning av området

Området är totalt 14 000 hektar och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000.
Här finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vatten. Nämdöskärgården är representativ för både mellanskärgård och ytterskärgård. För att vara ytterskärgård i Stockholm är Nämdöskärgården ovanligt lättillgängligt. Med båt är det lätt att hitta natur-hamnar inom denna stora skärgård.

Arbetet pågår

Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Stockholm, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer deltar i arbetet.

Vill du vara med och påverka?

Projektet vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. Hos Länsstyrelsen finns ett formulär där du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken.

Var med och tyck till.
Länk till Länsstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående remiss

Nu finns det också möjlighet att tycka till om den pågående remissen till nationalparken i Nämdöskärgården.

Tyck till om förslaget. Länk till Länsstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats.


Bullerö – en ö väl värt ett besök

Det föreslagna nationalparksområdet runt Nämdö omfattar fyra naturreservat. Bullerö är ett av dessa, som är mycket välbesökt, eftersom ön är lätt att nå med passagerartrafik och det finns möjlighet till övernattning i två mindre stugor. På ön finns även en tältplats och flera naturhamnar.

Bullerön har varit bebodd sedan slutet av 1600-talet och runt år 1830 livnärde sig som mest tolv personer på ön. Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908, och året därpå byggde han en jaktstuga där det idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna. 1967 köpte staten området och ett naturreservat bildades. Det förvaltas idag av Länsstyrelsen Stockholm. På ön finns flera natur- och kulturstigar och tillgänglighetsanpassad väg och toalett.

Om Bullerö. Länk till Länsstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omlandsprojektet

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården kommer sannolikt att bli ett populärt besöksmål som lockar besökare från både när och fjärran. För att besökare ska kunna uppleva parken och dess värden på ett bra sätt behövs stöd från omgivningen. Det gäller bland annat boende, mat, transporter och andra aktiviteter.

Boende och företagare i nationalparkens närhet, det vill säga ”omlandet”, kommer att spela en mycket viktig roll för utvecklingen av nationalparken. Även om nationalparken
i sig utgör målet för många turisters resa, är det utanför dess gränser som en stor del
av servicen kan tillhandahållas. Det är även där de ekonomiska samhällsvinsterna skapas. Omlandsprojektet avslutades med en rapport i mitten av april 2022.

Rapport Omlandsanalys , 5 MB.

Omlandsprojektet drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

Vid frågor, kontakta varmdo.kommun@varmdo.se