Om avgifter för vatten och avlopp

Funderar du på vad avgiften för ditt vatten och avlopp går till? Kanske jämför du avgifter mellan kommuner och undrar varför grannkommunen har lägre avgifter. Ibland kan det kännas svårt att faktiskt förstå vad man betalar för. Därför är det viktigt för oss att berätta vad vi gör och vad du får för pengarna.

Här nedan hittardu vanliga frågor och svar kring avgfiten fr vatten och avlopp. Längst ner på sidan hittar du också filmer som förklarar avgfiten.

Vad används avgiften för vatten och avlopp till?

Avgifterna som våra kunder betalar går till drift, underhåll och investeringar för att säkra ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden. Under 2022 fördelade vi också avgifterna på installation av smarta vattenmätare, utbyte av vatten- och avloppsledningar och en förbättrad reningsprocess. Utbyggnaden av vatten och avlopp till fler i Värmdö kostar pengar, men det blir även fler som delar på gemensamma kostnader.

Smakar det så kostar det, eller?

Vatten kanske inte alltid smakar så mycket, men är väldigt prisvärt. För att producera världens viktigaste livsmedel krävs både kunskap, hårt jobb och stora investeringar. Trots det kan du för bara 4 öre (exkl. fasta avgifter) per liter njuta av friskt, rent dricksvatten här i vår kommun.

Vem bestämmer avgiften för vatten och avlopp?

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten- och avloppstaxa. Här hittar du information om avgifterna för 2024. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Varför höjs avgiften nu när allt är så dyrt?

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – vi får inte gå med vinst.

Vad går vinsten till?

Vi får inte gå med vinst; alla som är med och betalar avgiften för vatten och avlopp är en del av en gemenskap. Avgiften täcker inte bara vatten och avlopp till just ditt hushåll, utan även exempelvis kostnader för våra gemensamma ledningar, vattenverk och reningsverk. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att bygga, underhålla, driva och utveckla anläggningarna och vatten- och avloppsnätet. För att avgifterna ska motsvara kostnaderna, behöver vi se över avgiften varje år.

”Ni har ju monopol!”

Du har rätt – och det betyder att du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp inte kan välja bort oss. Samtidigt är tjänsterna vi levererar ändå alltid prisvärda, eftersom vi inte får gå med vinst. Avgiften täcker inte bara vatten och avlopp till just ditt hushåll, utan även exempelvis kostnader för våra gemensamma ledningar, vattenverk och reningsverk.

Varför har olika kommuner olika avgifter för vatten och avlopp?

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Alla kommuner tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst.

Hos oss har vi exempelvis cirka12 meter ledning/person jämfört med vissa andra kommuner som har sex meter ledning/person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster.

Det pågår något under marken?

Processen för att bygga, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet är komplex. Vissa saker märker du direkt, som exempelvis grävarbeten, medan andra projekt är osynliga. I vår kommun har vi under 2022 exempelvis lagt stora resurser på att säkra vårt reservvatten samt även på att utöka möjligheterna att producera mer vatten lokalt på Värmdö.