Entreprenörsträff 2022 - utvärdering

Enheten för små avlopp vill ha din hjälp och är tacksam om du tar dig tid för att svara på några frågor.

För att vi ska kunna utveckla och förbättra framtida entreprenörsträffar är det värdefullt att du lämnar dina synpunkter. Använd gärna också möjligheten att kommentera dina svar. Utvärderingen är givetvis anonym.

Gradera gärna din upplevelse enligt påståendena nedan
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
Jag uppfattade kommunens information på träffen som

Jag uppfattade mingelstunden som

Min samlade uppfattning om träffen är
Jag fick information om träffen via
Jag fick information om träffen viaVi samlar in dina uppgifter i syfte att säkerställa att de svar du lämnat är för ett riktigt företag, baserat i Värmdö kommun, samt för att få en större inblick i vilka företag som utför vilka typer av tjänster för fastighetsägare/kunder i kommunen. Vi samlar även in uppgifterna för att, ifall detta intresserar dig, bjuda in till ett gemensamt arbete/möte för att vidareutveckla vår verksamhet, vår myndighetsutövning och vårt samarbete. Vi kommer också att lägga till angivna kontakter på en lista för nyhetsbrev från oss. Nyhetsbrevens syfte är att informera entreprenörer verksamma i Värmdö om gällande tillämpning av regelverk, dialog i gemensamma frågor och inbjudan till entreprenörsträffar. Ifall du samtycker sparar vi gärna dina uppgifter hos oss för nyhetsbrev samt för att underlätta framtida kontakt enligt ovan. Ger du inte samtycke till detta så behandlas personuppgifterna till dess att möte och projektet utförts, som längst under år 2022.

Om du vill återkalla ditt samtycke innan dess, kontakta med fördel kommunen via adressen smaavlopp@varmdo.se.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på www.varmdo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.