Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörning på kommunalt vatten och avlopp under kontorstid kontaktar du kommunens servicecenter.

Akut felanmälan vatten och avlopp

Felanmäl akuta vattenläckor och stopp i avloppet.

Servicecenter, telefon 08-570 470 00.

Efter klockan 17 måndag till torsdag och efter klockan 13 på fredagar, kontakta Värmdö kommuns VA-beredskap via SOS-alarm, telefon 08-454 25 71.

Du kan inte maila oss om en akut driftstörning för vatten- och avloppsledningsnätet.

Följande situationer är exempel när du ska göra en felanmälan:

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • LTA-pumpar. Vid larm ska kommunen kontaktas direkt och under tiden ska vattentillförseln till LTA-anläggningen minimeras. Läs mer om LTA-pumpar här:
    Information till fastighetsägare
  • Översvämningar, till exempel i källare
  • Problem med vattenmätare

Vattenläckor inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Om kommunens VA-drift måste komma till dig och kontrollera din vattenmätare är det förenat med en kostnad.

Felanmälan Länk till annan webbplats.

Fel på ledningar inom den egna fastigheten

Fel på ledningar inomhus eller på din egen tomtmark åtgärdas av en valfri rörentreprenör.

Vattenskada

Vid en vattenskada så hänvisar vi dig till ditt försäkringsbolag för anmälan. De hjälper då normalt till med utredning av skadeorsak, omfattning av skadan, liksom återställande.