Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörning på kommunalt vatten och avlopp under kontorstid kontakta kommunens servicecenter.

Servicecenter: varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00.

Är klockan efter 17:00 kontakta Värmdö kommuns VA-beredskap via SOS-alarm
telefon 08-454 25 71.

Följande situationer är exempel när du ska göra en felanmälan:

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • LTA-pumpar
  • Översvämningar, till exempel i källare
  • Problem med vattenmätare

Vattenläckor inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Om kommunens VA-drift måste komma till dig och kontrollera din vattenmätare är det förenat med en kostnad.

Felanmälan  Länk till annan webbplats.