Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörning på kommunalt vatten och avlopp under kontorstid kontakta kommunens servicecenter.

Servicecenter: varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00.

Övrig tid ringer du till SOS-centralen telefon 08-454 25 71 och ber att få bli kontaktad av Värmdö kommuns VA-jour.

Följande situationer är exempel på när du ska göra en felanmälan:

  • Vattenläckor utomhus
  • Brunt vatten i din dricksvattenkran eller badrumskran
  • Översvämningar, till exempel i källare

Vattenläckor inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Om kommunens driftenhet måste komma till dig och kontrollera din vattenmätare är det förenat med en kostnad.

Felanmälan länk till annan webbplats