Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörning på kommunalt vatten och avlopp under kontorstid kontakta kommunens servicecenter.

Servicecenter: varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00.

Övrig tid ringer du till SOS-centralen telefon 08-454 25 71 och ber att få bli kontaktad av Värmdö kommuns VA-jour.

Följande situationer är exempel på när du ska göra en felanmälan:

  • Vattenläckor utomhus
  • Brunt vatten i din dricksvattenkran eller badrumskran
  • Översvämningar, till exempel i källare

Vattenläckor inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Om kommunens VA-drift måste komma till dig och kontrollera din vattenmätare är det förenat med en kostnad.

Felanmälan  Länk till annan webbplats.