VA-projekt huvudledningar Kovik-Skeviks gård

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten mellan Kovik och Skeviks gård.

Aktuell information

Projektering pågår för utbyggnad av VA huvudledningar mellan Kovik och Skeviksgård. Ovanpå ledningarna planeras för utbyggnad av gång- och cykelväg. Sträckan är cirka 800 meter lång.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via mejl till gunilla.lundstrom@varmdo.se. eller via servicecenter 08-570 470 00.