VA-projekt
Kovik och Skeviks gård

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med utbyggnad av vatten-
och avloppsledningar mellan Kovik och Skeviks gård.

Flygfoto över aktuellt område utmed Lagnövägen.

Bilden visar område för utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar. Tryck på bilden för att förstora.


Aktuell information

2022-07-01
Projektet följer tidsplanen och förväntas bli klart sensommar/höst 2022. Inga planerade driftstopp under byggnationen planeras, men det kan bli perioder med mindre aktivitet.

2022-03-16

Projektet är i ett tidigt genomförandeskede där trädfällning, avtäckning av berg samt etableringsytor är under arbete. Vidare planeras sprängning och ledningsläggning.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Joakim Lindekrantz via mejl till joakim.lindekrantz@varmdo.se eller eller biträdande projektledare Therese Antin therese.antin@varmdo.se.