Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Aktuellt

2020-01-20

Utbyggnaden av VA-huvudledningar på delen Gustavsberg till Kovik är färdigställd. För den återstående delen, sträckan Kovik – Skeviks Gård, pågår projektering. Ovanpå ledningarna planeras för utbyggnad av gång- och cykelväg. Sträckan är cirka 800 m lång.

2019-07-09

Frentab har tilldelats uppdraget att bygga ut huvudledningar för vatten och spillvatten på del av sträckan mellan Gustavsberg och Skeviks gård. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2019/2020.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via mejl till gunilla.lundstrom@varmdo.se. eller via servicecenter 08-570 470 00.