VA-projekt Brunn centrum

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Brunn centrum på Ingarö. Området ligger inom  vattenskyddsområdet på Ingarö.

 

Till planprogram Brunn centrum 

Aktuell information

2020-06-17

Arbetet med VA-projekt Brunn centrum är nästan klart och slutbesiktning planeras till vecka 27.

 

2020-04-22

Informationsbrev

2020-04-09

Informationsbrev

2020-02-18

Informationsbrev

Trafikanordningsplan TA-plan

2020-01-23

Informationsblad

Trafikanordningsplan (TA-plan) Brunn centrum

Tidplan Brunn centrum

2020-01-09

Vad har vi gjort?
Arbetena med att byta ut/förstärka VA ledningarna mellan rondellen i Brunn C och pumpstationen på ängen – Näsuddsvägen har nu pågått i cirka 3 månader. Fram till nu har arbetet mest bestått i att förbereda och lägga om gång- och cykelväg och infart till återvinningscentral/infartsparkering. Vi har även tagit fram befintliga ledningar vid anslutningspunkter för att veta vilket material som behöver beställas. Omläggning av befintlig spilledning pågår vid pumpstationen Näsuddsvägen.

Vad händer sedan?
Efter jul- och nyårsledigheten kommer vi att öka takten och schakta på ett flertal ställen. Information om eventuella trafikomläggningar kommer kontinuerligt att visas på informationstavlor (Infartsparkering, busshållplats vid skolan och Circle K) och delges skolan samt läggas upp på kommunens hemsida.

Viktig information för allas säkerhet
För oss är det viktigt att inga olyckor händer på vår arbetsplats och har därför hägnat in vårt arbetsområde. Innanför avstängningarna finns det saker som kan vara skadliga för allmänheten.

Vi önskar därför att ni meddelar oss via journummer 073-803 24 90 eller mejlar till nasuddsvagen@frentab.se om ni ser någon som är i området som inte bör vara där eller att staket/skyltar med mera inte verkar vara på plats. Är det något ni undrar över så mejla gärna din fråga.

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat projekt vatten och spillvatten till entreprenören Frentab. Entreprenaden har börjat och entreprenaden kommer att pågå i cirka 1 år.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes på alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.