VA-projekt Lövhamra

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtida behov.

Aktuell information

2020-06-16

Under vecka 24 påbörjades rörläggning av sista delen mot Cirkel K.

Under vecka 25 påbörjas bergsprängning på andra sidan av Fladenvägen/Lövhamravägen mot stora parkeringsplatsen och det kommer pågå under hela veckan. Under sprängningen kommer Mäster palms väg samt Ingarövägen att stängas.

Avstängningen sker i etapper om 5 till 7 min per sprängningstillfälle.

2020-06-02

Arbetet fortskrider enligt plan. Spontarbetet är klart och nu pågår rörläggning mellan Fladenvägen och Cirkel C. Vi beräknar vara klara med delar av rörläggningen vecka 27 och göra klar resterande rörläggning med start vecka 32. När rörläggningen är klar påbörjas finplaneringsarbetet med belysning och asfaltering av cykelvägen.

Företaget Styrud har påbörjat form och gjutning av den brunn som de använder som startbrunn till den maskin som de trycker rören under marken med.

Under vecka 23 (1-7 juni) påbörjas arbetet med att gjuta kantbalkar runt spontkonstruktionen där berg ska sprängas för att säkerställa att spontplanken inte ger vika under sprängningen. Vecka 24–25 (8-21/6) kommer sprängning att pågå.

Vi kommer även påbörja schaktarbetet för den nya gång- och cykelvägen som ska byggas mellan Fladenvägen och Mäster Palms väg nr 26.

2020-04-27

Spontarbetet är nu klart och vi koncentrerar oss på rörläggning till 100 %. Rörläggning av spill och vatten kommer ske mellan Fladenvägen och Cirkel K under kommande veckor. Ledningarna beräknas vara på plats till vecka 28. Bergsprängningen som var planerad att starta under
vecka 17 är återigen flyttad och kommer påbörjas under vecka 24.

2020-03-26

Arbetet med att slå spontplank blir klart under veckan. Under kommande två veckor pågår efterarbetet med hammarband med mera för att säkra upp konstruktionen. Vi har under veckan kommit igång med två arbetslag för få en bättre framdrift där ena laget hjälper till med spontkonstruktionen och de andra har påbörjat schaktarbetet för nya spill/ vattenledningen.
Kommande veckor fortskrider arbetet med rörläggning längs med Eknäsvägen, mellan
Fladenvägen och Cirkel K. Mellan pkt 6–7 är det bergschakt, och trafikanordningsplan för bergsprängning är sökt hos Trafikverket. Ingarövägen kommer stängas med flaggvakter under de perioder där sprängning utförs. Avstängning sker med start kl. 8:00 till 15:00 och stoppen varar i cirka 5–7 min. Sprängningarna kommer att ske vid cirka tio tillfällen per dag i två
veckor med start vecka 15.

2020-03-09

Vecka 11 och 12 fortsätter arbetet med spont längs Eknäsvägen. Det kan upplevas störande men vi följer upp vibrationsvärden löpande och under veckan har vi som mest
uppmät 1,2 mm på en skala till 4,1 mm. Vi arbetar även med att kunna koppla om den befintliga vattenledning som går längs med Eknäsvägen till ett provisorium för i nästa skede byta ut gammalt mot nytt. Vecka 12 tillkommer ett anläggarlag för att påskynda läggningen av spill- och vattenledningen mellan Fladenvägen och Cirkel K. Under vecka 12 blir spontningen klar vid Fladenvägen och de transporterar sig till nästa område vid Mäster palms väg för utförande enligt bild nr 1. På sträckan är det berg, och detta ska sprängas. Arbetet påbörjas vecka 12 och vi planerar starta sprängning vecka

2020-02-17

Tisdag 18 februari kl. 18:00–19:00 är det informationsträff om projektet. Plats: JVAB:s etablering, korsningen Ingarövägen/Fladenvägen.


2020-01-30

Information från Järfälla VA & Byggentreprenad AB (JVAB)

Information från JVAB


2020-01-24

Entreprenören har börjat att etablera sig och kommunen kommer inom kort att kalla till informationsmöte för de som vill veta mer om projektet.

Kallelsen kommer via brev och kommer även att finnas här på projektets sida.

Trafikanordningsplan Lövhamra(TA-plan)

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat VA-projekt vatten och spillvatten till entreprenören Järfälla VA byggentreprenad. Det är tänkt att entreprenören börjar med etablering den 7 jan 2020 och entreprenaden kommer att pågå i cirka 1 år.

Prenumerera på informationsbrev VA-projekt Lövhamra

Om du ger oss din e-postadress kan vi skicka det senaste brevet så snart det publicerats.


Genom att ange din e-postadress i fältet och klicka på knappen Prenumerera samtycker du till att Värmdö kommun och kommunens samarbetspartners i detta projekt sparar din e-postadress i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. E-postadressen kommer endast att användas i detta syfte och raderas i våra listor när projektet avslutats (beräknat våren 2021) eller när du avslutar din prenumeration. Om du önskar avsluta din prenumeration, mejla oss gärna på: alex.gomes@varmdo.se

Läs mer om hur dina uppgifter används här!öppnas i nytt fönster

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller på 08-570 470 00.