VA-projekt Lövhamra-Kolströmsbro

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtidiga behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Området ligger inom vattenskyddsområdet på Ingarö.

Projektering inför VA-utbyggnaden pågår.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tommy Johansson via mejl tommy.johansson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.