VA-projekt PFO I7, Fågelvik-Nykvarn

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde PFO I7, Fågelvik-Nykvarn.

Kartbild över PFO I7 Fågelvik-Nykvarn.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en broschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO I7, Fågelvik-Nykvarn. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanering klicka på länken nedan.

Pågående detaljplanearbete PFO I7 Öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-05-09

Under april 2023 påbörjades detaljprojektering i området och den kommer att pågå till Q1 2024. I detaljprojekteringen gör man geo-tekniska undersökningar, bestämmer ledningarnas läge samt skickar ut förbindelsepunktskartor till fastighetsägarna. Representanter från kommunen och Thyréns kommer att synas ute i området.

2022-03-01

En förstudie inför VA-utbyggnaden är genomförd.

När detaljplanen för PFO I7, Fågelvik-Nykvarn varv får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information här på projektets sida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Nora Grimberg via mejl
nora.grimberg@varmdo.se eller ring via servicecenter 08-570 470 00.