• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

PFO Herrviksnäs S3

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Herrviksnäs, detaljplaneområde S3, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Kartibild Herrviksnäs S3

Klicka på kartan för att förstora

Status i planarbetet

Detaljplanearbete och detaljprojektering av kommunalt vatten och avlopp pågår för PFO Herrviksnäs S3

Bakgrund

Planering och projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i område S3 har påbörjats, samt tillhörande anläggningar som till exempel pumpstation och tryckstegringsstation.

När detaljplanen för S3 vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och utbyggnad av vatten och avlopp som tar cirka ett till två år per område.

Inför utbyggnaden kallar kommunen till ett informationsmöte med berörda fastighetsägare. Kommunen informerar även via brev och på denna webbsida.  

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.