VA-projekt PFO Herrviksnäs S3

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Herrviksnäs, detaljplaneområde S3, med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartibild Herrviksnäs S3

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

 

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Status i planarbetet

Läs mer om pågående detaljplanearbetet på länken nedan:

PFO Herrviksnäs

Aktuell information

2021-02-11

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp fortlöper snabbare än planerat och förväntas vara klar i slutet av juli då en slutbesiktning planeras. Entreprenören Frentab och kommunen informerar löpande till Herrviksnäs vägförening som lägger ut väsentlig information till alla boende via Boappa.

2020-09-08

Informationsbrev från Frentab Entreprenad AB till boende i del två.

Informationsbrev 2020-09-08 (pdf)

Etablering pågår

Planering och projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i område S3 har påbörjats. Förberedande arbeten samt etablering pågår inom området.

Ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena kommer att påbörjas under sommaren 2020 och planeras pågå under 1,5–2 år.

Under byggtiden kommer entreprenören löpande att informera berörda fastighetsägare.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.