VA-projekt PFO I6 Enkärret

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I6, Enkärret.

Kartbild I6 Enkärret


Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

 

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad


Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO I6 Enkärret. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status i detaljplanearbetet, se länk nedan.

Till detaljplanearbetet i PFO I6 Enkärretöppnas i nytt fönster

Aktuell information

2020-06-29

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för PFO I6 Enkärret 2020-06-17. När detaljplanen får laga kraft kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut på nytt för att kunna slutföra pågående VA-projektering.

2020-03-10

Under vecka 11 kommer kompletterande jordprovtagning att utföras.

2020-03-04

Fastighetsägare hör av sig och undrar över tidsplanen för VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanearbetet fortskrider. När detaljplanen fått laga kraft börjar arbetet med VA-utbyggnaden. För mer info om detaljplanen för PFO I6 Enkärret följ länken ovan.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via mejl therese.antin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.