PFO Strömma S5

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S5, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Klicka på bilden för att förstora den

Bilden beskriver det aktuella området för VA-utbyggnaden och detaljplanen.

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Information

2019-07-10
Detaljprojektering av kommunalt vatten och avlopp pågår parallellt med detaljplanearbetet.

2017-10-13
Tyréns planerar att utföra fältundersökningarna för Strömma S5 under vecka 42, från torsdag 19/10 och framåt med start Ekrotsvägen och Häggrotsvägen, därefter vidare mot Hästhagsudd.
Dessa delsträckor tar cirka sex dagar. Vecka 44 fortsätter arbetet med andra sträckor.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.