VA-projekt Lillströmsuddsvägen

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) på Lillströmsuddsvägen i Strömma.

Aktuell information

2020-06-29

Slutbesiktning planeras till augusti 2020.

2020-03-24

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på Lillströmsuddsvägen i Strömma. Arbetet planeras pågå till och med vecka 10. Det är begränsad framkomlighet på sträckan under byggtiden.

2020-03-03

Arbetet med nedläggning av VA-ledningar har avslutats på Lillströmsuddsvägen. Nu återstår vattenprovtagning och slutbesiktning av anläggningen.


Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.