VA-projekt Lövhamra

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtida behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Lövhamra. Projektet befinner sig just nu i projekteringsfasen. Upphandlingen av entreprenör förväntas börja Q2 2019.

När en tidplan är upprättad kommer den att publiceras här på projektets sida.

Aktuell information

2020-02-17

Tisdag 18 februari kl. 18:00–19:00 är det informationsträff om projektet. Plats: JVAB:s etablering, korsningen Ingarövägen/Fladenvägen.


2020-01-30

Informationsblad 20-01-27 Järfälla VA & Byggentreprenad AB (JVAB)

Infobrev 20-01-27 etablering - med bild


2020-01-24

Entreprenören har börjat att etablera sig och kommunen kommer inom kort att kalla till informationsmöte för de som vill veta mer om projektet.

Kallelsen kommer via brev och kommer även att finnas här på projektets sida.

Trafikanordningsplan Lövhamra(TA-plan)

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat va-projekt vatten och spillvatten till entreprenören Järfälla VA byggentreprenad. Det är tänkt att entreprenören börjar med etablering den 7 jan 2020 och entreprenaden kommer att pågå i cirka 1 år.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller på 08-570 470 00.