VA-projekt Lövhamra-Kolströmsbro

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtidiga behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Området ligger inom vattenskyddsområdet på Ingarö.

Projektet är i fasen där vi inom en snar framtid kommer att ha uppstartsmöten.

Inom kort kommer en tidplan för hela projektet att publiceras här på projektets sida.

Aktuell information

2019-12-11

Vi avvaktar besked från trafikverket angående ny gång- och cykelväg mellan Kolström och Värmdö marknad.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tommy Johansson via mejl tommy.johansson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.