• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

VA-projekt Lövhamra-Kolströmsbro

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtidiga behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Området ligger inom vattenskyddsområdet på Ingarö.

Projektet är i fasen där vi inom en snar framtid kommer att ha uppstartsmöten.

Inom kort kommer en tidplan för hela projektet att publiceras här på projektets sida.

Aktuell information

2019-12-11

Vi avvaktar besked från trafikverket angående ny gång- och cykelväg mellan Kolström och Värmdö marknad.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.