VA-projekt Renvägen

Projektering för vatten- och avloppsprojekt på Renvägen i Gustavsberg är färdigt.

Aktuell information

2020-06-02

Arbetet med rörläggning fortskrider. Vi har som mål att vara fullt färdiga med gångbana, kantsten, samt asfaltering av gata och cykelbana fram till punkt 5 på kartan innan vi tar sommarsemester veckorna 28–31.

Bergsprängningen är avslutad och enligt de undersökningar som gjorts ska det inte behövas sprängas mer. Provtagning av vattenledning är också klar och godkänd. Under veckan har vi kopplat på alla fastigheter mellan Björnskogsvägen fram till punkt 7 till det nya VA-systemet.

Se Kartbild


Informationsbrev april

Informationsbrev mars

Informationsbrev februari


2020-01-24

Ritningar på hur vägen kommer att se ut när den är klar.

T-31-1-101

T-31-1-102

T-31-1-103

T-31-1-104

T-31-1-105

2020-01-23

Information om flytt av p-plats på Renvägen.

2020-01-22

Vecka 4 pågår schaktarbeten från punkt 9–8.

Punkt 10–9 kommer att återfyllas med material då denna sträcka i mångt och mycket är färdigställt med hänsyn till VA.

Slutet av vecka 4 kommer innebära en del störningar beträffande borr och sprängningsarbeten som kan fortgå in i vecka 5.

Rörläggning sker kontinuerligt varpå schakten blir framgrävd. Vi förväntar oss mycket berg mellan punkt 9–6 vilket föranleder mer borr och sprängningsarbeten under kommande veckorna, vi ber er att ha överseende med detta.

Bild på aktuellt arbetsområde Renvägen


Allmänt: När det blir aktuellt att temporärt stänga av vattenförsörjningen till hushållen kommer direktkontakt tas med de boende med god framförhållning.

Gående kommer påverkas av schaktarbeten och gångbanan kan komma att ledas om.

Informationstavla är beställd men försenad, monteras på lämplig plats vecka 5–6.

2020-01-15

Kartbild parkering Renvägenöppnas i nytt fönster

2020-01-14

Dokumentation från informationsmöte 2019-12-17

Skedesplan

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat VA-projekt vatten och spillvatten till entreprenören Järfälla VA byggentreprenad, även en ny gång- och cykelväg är en del av projektet.

Entreprenören har etablerat sig och entreprenaden kommer att pågå i cirka 12 månader.

Den 17 december kl. 18:00–19:00 kommer entreprenören och kommunen ha ett informationsmöte på plats på Renvägen.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Det går även bra att kontakta entreprenören direkt, mattias.odelby@jvab.se eller 070-5132244 (kl. 07:00–16:00)