Oxön södra
VA-utbyggnad

Värmdö kommun håller just nu på att bygga ut kommunalt vatten och
avlopp (VA) i område Södra Oxön.

Kartbild över aktuellt område.Förstora bilden

Kartan visar fastigheter i Oxön södra

Bakgrund

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp (VA) i område Södra Oxön.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare
i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2024-05-23

Manual LTA-enhet , 2.8 MB.

2024-04-18

VA-arbete Oxövägen start vecka 17

Projektet involverar uppdimensionering av befintlig vattenledning. Kunderna som är berörda av projektet kommer att få kortare avbrott av vatten vid omkoppling. Om längre avbrott blir aktuellt informeras berörda. Begränsad framkomlighet kan förekomma.

Uppskattad tid: två månader

Arbetstider: 07:00 – 16:00

Har du några frågor?

Joakim Lindekrantz tel: 0700-075 289

Tekniska driftavdelningen

Arbetets sträckning utmed vägen. Kartbild.

VA-arbeten utmed Oxövägen

2024-03-20

Under vecka 14 pausas VA-arbetet i området med anledning av påskledighet.

2024-01-18

Brev som gått ut till boende.

2024-01-05

Brev som gått ut till boende i området gällande förbesiktning.

2023-12-18

Nu har ledningsrätten för området fått laga kraft. Kommunen arbetar vidare i projektet och påbörjar nu upphandling av entreprenör för utförandet av utbyggnaden. Upphandlingen av entreprenör beräknas vara klar i början av 2024.

Vid frågor kontakta projektledare Peter Norelius, kontaktuppifter nedan.

2023-08-24

Detaljprojekteringen av området fortgår. En exakt tidplan kan i dagsläget inte fastställas då vi inväntar ledningsrätt.
Ny projektledare Peter Norelius samt biträdande projektledare Caroline Auvinen.
Kommunen kommer kontinuerligt uppdatera hemsidan så snart ny information finns.

2023-03-01

Just nu pågår en detaljprojektering. En exakt tidplan kan i dagsläget inte fastställas då vi inväntar ledningsrätt. Kommunen kommer kontinuerligt uppdatera hemsidan så snart ny information finns.

2022-08-23

VA-projekt Oxön södra befinner sig i uppstartsfasen. Just nu pågår en förstudie.
När den är klar påbörjas detaljprojektering. En exakt tidplan kan i dagsläget inte fastställs.
Kommunen kommer kontinuerligt uppdatera hemsidan så snart ny information finns.

2022-04-04

En förprojektering inför VA-utbyggnaden pågår. Ansökan om ledningsrätt är inskickad till Lantmäteriet.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig
kommer kommunen löpande att lägga ut information här på projektets sida.
Berörda fastighetsägare kommer även att få information via brev och bli kallade
till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare eller biträdande projektledare.

Projektledare: Peter Norelius, peter.norelius@varmdo.se

Biträdande projektledare: Caroline Auvinen, caroline.auvinen@varmdo.se