Oxön södra
VA-utbyggnad

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i område Södra Oxön.

Kartbild över aktuellt område.

Kartan visar fastigheter i Oxön södra

Bakgrund

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp (VA) i område Södra Oxön.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare
i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2022-05-23

VA-projekt Oxön södra befinner sig i uppstartsfasen. Just nu pågår en förstudie.
När den är klar påbörjas detaljprojektering. En exakt tidplan kan i dagsläget inte fastställs.
Kommunen kommer kontinuerligt uppdatera hemsidan så snart ny information finns.

2022-04-04

En förprojektering inför VA-utbyggnaden pågår. Ansökan om ledningsrätt är inskickad till Lantmäteriet.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig
kommer kommunen löpande att lägga ut information här på projektets sida.
Berörda fastighetsägare kommer även att få information via brev och bli kallade
till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Alex Gomes,
alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.