VA-projekt Bullandöområdet

Värmdö kommun har påbörjat utbyggnad av vatten och spillvatten (VA) i Älvsala A. Det planeras och projekteras även för fortsatt utbyggnad i Bullandöområdet, se beskrivning och kartbild nedan.

Kartbild med markeringar kring aktuella områden.

Kartan visar plan för VA-utbyggnad i Bullandöområdet. Se nedan förklaringar. Tryck för att förstora.

Grått område: Bullandö B8. VA-utbyggnaden avslutad.

Grått område: Östra Älvsala B1. VA-utbyggnaden beräknas att slutföras vintern 2022/2023.

Gult område: Älvsala A. VA-utbyggnad pågår. Läs mer under flik VA-utbyggnad Älvsala A, B
och C, nedan.

Rött område: Älvsala B. Projektering och planering pågår, VA-utbyggnaden påbörjas efter område Älvsala A avslutats, preliminärt Q1 2023.

Blått område: Älvsala C. Preliminärt kommer arbetena med projektering och planering att påbörjas Q1 2023.

VA-utbyggnaden i övriga områden är beroende av hur detaljplanearbetet fortskrider.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för B5. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft i delar av PFO B3 och B4 som inte ingår i Älvsala Nya tomtägareförening.

För mer information om status gällande pågående detaljplanering klicka på länkarna nedan.

PFO B5 Norra Älvsala 2 Öppnas i nytt fönster.

PFO B6 Björkvik Öppnas i nytt fönster.

PFO B7 Fagerdala Öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledarna Niclas Fjellner Eriksson, niclas.fjellner@varmdo.se och Therese Antin, therese.antin@varmdo.se,
eller via Servicecenter 08-570 470 00.