VA-projekt PFO B8 Bullandö

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Bullandö B8 med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartbild Norra Lagnö

Klicka på bilden för att förstora den

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Aktuell information


2020-06-29

Projektering av VA-ledningar inom området pågår.

Ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Preliminär start för utbyggnaden är augusti/september 2020. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2022.

Förbindelsepunktskartor kommer att skickas ut under juli 2020. De befintliga VA-ledningarna kommer att vara i drift under hela byggtiden.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen att lägga ut övergripande information på denna webbsida och kalla berörda fastighetsägare till ett informationsmöte.

Under byggtiden kommer även entreprenören löpande att informera berörda fastighetsägare. Information kommer också att ges via samfällighetens egna kanaler.

2019-09-19

Enligt domslut i mark- och miljödomstolen ska Värmdö kommun tillgodose behovet av dricksvatten- och spillvattentjänster senast den 30 juni 2022.

Dom Mark- och miljödomstolen
2019-09-19

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pär Zitting via mejl par.zitting@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00 eller Pär Zitting 08-522 33 423.