VA-projekt PFO Herrviksnäs S3

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Herrviksnäs, detaljplaneområde S3, med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartibild Herrviksnäs S3

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

 

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Läs mer om pågående detaljplanearbetet på länken nedan:

PFO Herrviksnäs

Aktuell information

2021-09-07

Slutbesiktningen är genomförd och nu pågår arbete med åtgärder, bland annat vattenprovtagning och återställande av diken. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september. Fakturorna för anläggningsavgiften kan inte skickas ut förrän slutbesiktningen
är godkänd.

Observera att det inte är tillåtet att koppla på egna vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna till fastighetsägaren. Detta sker genom att kommunen skickar ut anläggningsfaktura och förbindelsepunktskarta till fastighetsägaren.
Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan.

Hemsidan kommer att uppdateras så snart arbetet är klart.

2021-07-08

Arbete med provtryckning och vattenprover pågår. Slutbesiktningen är framflyttad och planeras genomföras under vecka 33-34. VA-systemet kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning.

2021-06-18

VA-utbyggnaden börjar närma sig sitt slut. Det som återstår är återställningsarbeten och provningar av lagda ledningar.

Slutbesiktning av VA-entreprenaden i Herrviksnäs detaljplaneområde Herrviksnäs S3 planeras till vecka 27. VA-systemet kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning.

Efter driftsättning av VA-anläggningen skickas fakturan med anläggningsavgiften tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt. Anläggningsavgiften för ett bostadshus är enligt 2021 års VA-taxa 266 150 kronor. Taxan blir högre om fler bostäder finns på fastigheten.

Observera att det inte tillåtet att koppla på egna vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna till fastighetsägaren. Detta sker genom
att kommunen skickar ut anläggningsfaktura och förbindelsepunktskarta till fastighetsägaren.

Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan.

Brev med information inför er kommande anslutning till det kommunala VA-nätet har skickats ut med post. Du kan även ta del av breven nedan. Observera att det är olika brev beroende på om fastigheten har en självfallsanslutning eller en LTA-anslutning.


2021-02-11

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp fortlöper snabbare än planerat och förväntas vara klar i slutet av juli då en slutbesiktning planeras. Entreprenören Frentab och kommunen informerar löpande till Herrviksnäs vägförening som lägger ut väsentlig information till alla boende via Boappa.

2020-09-08

Informationsbrev från Frentab Entreprenad AB till boende i del två.

Informationsbrev 2020-09-08 (pdf) , 167.5 kB.

Etablering pågår

Planering och projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i område S3 har påbörjats. Förberedande arbeten samt etablering pågår inom området.

Ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena kommer att påbörjas under sommaren 2020 och planeras pågå under 1,5–2 år.

Under byggtiden kommer entreprenören löpande att informera berörda fastighetsägare.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.