VA-projekt PFO S4D Strömma

Bilden är klickbar

Klicka på kartan för att förstora

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information

2020-11-17

Slutbesiktningen av entreprenad Strömma S4D blev godkänd 2020-10-22 och vatten- och spillvattenledningarna har tagits i drift. Fakturor för anslutningsavgiften har skickats ut enligt gällande års taxa.

  • När fakturan är betald, kontakta servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller
    08-570 470 00 och beställ ut en pumpsump till LTA-stationen.
  • När arbeten med sumpen är klara, checklistan är ifylld och vattenmätarkonsollen uppsatt kontakta servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00 och beställ ut pump och vattenmätare.

2020-10-05

VA-utbyggnaden börjar närma sig sitt slut. Det som återstår är återställningsarbeten och provningar av lagda ledningar.

Slutbesiktning av VA-entreprenaden i Strömma detaljplaneområde Strömma S4D planeras till vecka 43. VA-systemet kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning.

Efter driftsättning av VA-anläggningen skickas fakturan med anläggningsavgiften tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt. Anläggningsavgiften för ett bostadshus är enligt 2020 års VA-taxa 255 914 kronor. Observera att taxan blir högre om fler bostäder finns på fastigheten.

Ett informationsbrev inför kommande VA-anslutning kommer under vecka 41 att skickas ut till samtliga fastighetsägare i området.

2020-07-13

Frentab kommer att schakta för VA på Måsvägen under veckorna 29 till 31.

Se bifogad trafikföringsplanNy trafikföringsplan kommer gällande vecka 32.


2020-05-20

Den första trafikföringsplanen för VA-arbetena gäller med start måndag morgon 25/5 och till dess att ni får en ny uppdatering.

Trafikföringsplan vecka 22

På lite olika sätt har en del av er boende hört av sig gällande käpparna som har kommit upp där er anslutningspunkt är tänkt att hamna.

Om ni vill flytta förbindelsepunkten får ni gärna markera ert önskemål på er tomt med en käpp eller liknande och maila en beskrivning så återkommer vi.

Mejla till följande adress: stromma@frentab.se

2020-04-01

Byggstart av VA-utbyggnaden planeras under april 2020. Ansvarig utförandeentreprenör är Frentab Entreprenad AB.

Entreprenören kommer att sätta upp informationstavlor där information om framdrift affischeras samt lappar i brevlådor till fastigheter som berörs av schaktarbeten och eventuella avstängningar.

Vid frågor om förbindelsepunktsplacering eller dylikt kontakta projektledare Pauline Carlborg, 076-136 43 70.


Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pauline Carlborg via mejl till pauline.carlborg@varmdo.se eller via kommunens servicecenter 08-570 470 00.