VA-projekt PFO Strömma S5

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S5, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Kartbild över Strömma PFO S5Förstora bilden

Strömma PFO S5. Klicka på bilden för att förstora den

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO S5 Strömma. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter att detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanearbete klicka på länken nedan.

Till pågående detaljplanearbete PFO S5 Strömma

Aktuell information

2024-06-03

Brev som gått ut till fastighetsägare i Strömma S5 , 503.7 kB.

Checklista , 503.7 kB.

2024-04-09
Under påskveckan gjordes ett utskick till fastighetsägarna i området gällande samråd om förbindelsepunkternas lägen. I övrigt fortsätter projekteringen och kommunen återkommer med fler uppdateringar vartefter projektet fortgår.

Brev som gått ut till fastighetsägare i Strömma S5 Word, 4.4 MB.

2024-02-27

Inkommen ansökan för att ansluta sig till kommunalt VA har beviljats av Tekniska nämnden. Va-utbyggnaden kan påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft och området ingår nu i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Projekteringen är i slutskedet och under våren/sommaren planeras entreprenadupphandling och tidplanen för utbyggnad kommer att presenteras.

Vid frågor kontakta projektledarna enligt nedan.

2024-02-13

Under perioden 27/2–3/3 kommer Värmdö kommun genomföra miljöprovtagning inom området. Arbetet utförs av underkonsult Tyréns. Proverna tas i vägområdet så viss störning kan ske. Kontakta projektledarna vid frågor, se kontaktuppgifter nedan.

2022-03-01

När detaljplanen för PFO S5 Strömma får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO-område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.


Kontakta handläggare

För frågor om VA-utbyggnaden

Kontakta projektledare Peter Norelius peter.norelius@varmdo.se, biträdande projektledare Caroline Auvinen caroline.auvinen@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.