VA-projekt PFO Strömma S5

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S5, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Kartbild över Strömma PFO S5Förstora bilden

Strömma PFO S5. Klicka på bilden för att förstora den

Flygfoto över det aktuella området för VA-utbyggnad och detaljplan.

Bilden beskriver det aktuella området för VA-utbyggnaden och detaljplanen.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO S5 Strömma. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter att detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanearbete klicka på länken nedan.

Till pågående detaljplanearbete PFO S5 Strömma

Aktuell information

2022-03-01

När detaljplanen för PFO S5 Strömma får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO-område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.


Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor om VA-utbyggnaden

Kontakta projektledare Peter Norelius peter.norelius@varmdo.se, biträdande projektledare Caroline Auvinen caroline.auvinen@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.