VA-projekt sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö, samt en förlängning av en nödbräddledning vid Östra Älvsala.

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Aktuell information

2020-11-17

Ledningsarbetet kommer att påbörjas efter sommaren 2021 och pågå under höst/vinter 2021/2022.

2020-03-04

Preliminär start för ledningsarbetet planeras till årsskiftet 2020/2021.

2019-07-10

Tillstånd beviljat från mark- och miljödomstolen.

Utförande samordnas med pågående detaljplanearbete i Östra Älvsala

PFO B1 Östra Älvsala

2017-09-06

Värmdö kommun planerar för en avloppsledning mellan Strömma och Älvsala. För att säkerställa att ledningen kan läggas ner och bibehållas har en ansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Efter att domstolen lämnat positiv dom kommer ledningsarbetet att upphandlas.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin, via mejl therese.antin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.