Hämtning från sjö

Här hittar du förutsättningarna för hämtning från sjö. Slamtömning från sjön kan ske antingen direkt från slamfärja eller via ett mindre fordon som körs iland.

 • Avståndet mellan anslutningspunkt för avloppsanordningen och upp-
  ställningsplats för slamsugningsfordon får inte överstiga tio (10) meter.
  Kraftigt kuperad eller lutande terräng på slangdragningssträckan tillåts
  inte. Värmdö kommun kan dock medge undantag. Vid slangdragning
  över tio (10) meter tillkommer extra avgift.
 • Anläggning och eventuell kopplingspunkt för sugkoppling ska markeras
  med en skylt. Skylten ska placeras väl synlig för entreprenören på cirka
  en (1) meters höjd.
 • Lock som lyfts vid tömning får väga maximalt 15 kilo. Om locket kan
  skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas, får det väga maximalt 40
  kilo. Locket ska då vara försett med ett handtag. Tänk på att säkra locket
  så att inte människor eller djur faller ner i brunnen.
 • Har du en sugledning ska det finnas en slangbit vid anläggningen som entreprenören kan använda vid själva tömningen. Slangen ska vara tillräckligt lång för att nå ner i botten på anläggningen. Inför tömning ska slangbiten finnas tillgänglig vid anläggningen, men kan övrig tid förvaras på annan plats i rakt läge. Om slangen är böjd kan det bli svårt att utföra tömningen. Enklast är att man vid förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak, slangen blir då med tiden helt rak. Detta kan till exempel göras genom att ett träskaft förs in cirka 1,5−2 meter i slangen, eller att slangen fixeras mellan två tyngder.
 • Avståndet mellan anslutningspunkt för avloppsanordningen och uppställningsplats för slamfordon eller strandlinje vid angöringsplatsen för slamfärja får inte överstiga tio (10) meter. Kraftigt kuperad eller lutande terräng på slangdragningssträckan tillåts inte. Värmdö kommun kan dock medge undantag.

Tömning direkt från färja

 • Om tömning sker direkt från slamfärjan behöver båten en (1) meters djup i fören (vid land) och två (2) meters djup 20 meter ut, samt tio (10) meter i infartsbredd.
 • Avståndet för slangdragning räknas mellan angöringsplats för slamfordon och anläggningen.
Bild på hämtningsfärja i sjö, med samma text som på webbsidan, med avstånd och mått. Illustration.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.